Niet denken vanuit het product, maar een oplossing bieden

“Soms komen kansen op je pad en dan moet je ze grijpen. Ik vind het heerlijk om te schakelen tussen commercieel en technisch inzicht, waarbij de relatie altijd op de eerste plaats komt. En met ons eigen bedrijf Transtecno Aandrijftechniek komt daar nu ook het maken van beleid en direct reageren op de vraag vanuit de markt bij. Werken met korte lijnen waarbij de vraagstelling van de klant centraal staat.”

Rol van partner vervullen

Marcel Perdon is sinds 2017 directeur van het nieuwe bedrijf Transtecno Aandrijftechniek. Met bijna twintig jaar ervaring in aandrijftechniek kent hij de branche goed. En met zijn internationale ervaringen en goede contacten weet hij ook welke richting hij met Transtecno Aandrijftechniek op wil gaan. Marcel: “Ik zie een groeiende behoefte om mee te denken over complete oplossingen voor aandrijftechnieken. De aanleiding voor zo’n vraag kan zijn een gebrek aan capaciteit of de behoefte aan een partner die het vanuit een andere invalshoek bekijkt. En wij kunnen niet alleen beoordelen of iets technisch goed werkt, maar ook bekijken of het commercieel goed inzetbaar is.”

Eerst de oplossing, dan het product

“Ik liep al langer rond met het idee om voor mijzelf te beginnen in de branche voor aandrijftechnieken. Mijn belangrijkste motivatie was dat ik houd van korte lijnen met de klant en niet altijd hoef te denken vanuit het leveren van producten. Natuurlijk verkopen we nog steeds aandrijvingen, dat is de basis van ons bedrijf. Maar voordat je een product verkoopt moet je eerst weten welke vraag er gesteld wordt en welk probleem opgelost moet worden. De bekende uitdrukking dat klanten gaten willen en geen boren, geldt zeker ook voor Transtecno Aandrijftechniek.”

Voordat je een product verkoopt moet je eerst weten welke vraag er gesteld wordt en welk probleem opgelost moet worden.

Klant als uitgangspunt

“Met ons team en de samenwerking met Transtecno hebben we een mooie combinatie. Ik kende Jos van Tuyl van Transtecno al langer en af en toe bespraken we samen onze ervaringen met het werk. In 2016 hebben we onze gesprekken geïntensiveerd en bekeken hoe we een eventuele samenwerking vorm konden geven. Vertrouwen in elkaar vormde daarin de belangrijkste voorwaarde. We hebben dezelfde kijk op de branche en zien kansen voor zowel Transtecno als Transtecno Aandrijftechniek, waarbij we allebei uitgaan van het optimaal bedienen van klanten. Dat is het uitgangspunt van onze samenwerking waarbij we complementair zijn en van elkaars kennis en faciliteiten gebruik kunnen maken.”

Waardevolle combinatie

Met zijn commerciële en technische achtergrond kijkt Marcel vaak breder dan de vraag van de klant. Marcel: “De klant heeft altijd een belang bij zijn vraag. Soms is dat het leveren van een product, maar vaak worden we ingeschakeld door een engineer die een idee heeft en op zoek is naar verschillende oplossingsrichtingen. Eigenlijk een deskundige kennispartner. Die rol kunnen wij prima vervullen, ook omdat wij onafhankelijk werken met onze leveranciers.”

De rol van deskundige kennispartner kunnen wij prima vervullen, ook omdat wij onafhankelijk werken met onze leveranciers.

Onafhankelijk in leverancierskeuze

Transtecno Aandrijftechniek beschikt over meerdere betrouwbare toeleveranciers en heeft er geen belang bij welk bedrijf een product of een component levert. Marcel noemt dat één van de sterkste punten van Drivetecno: “Natuurlijk hebben sommige toeleveranciers ook een specialisme of worden bepaalde producten door één producent aangeboden. Maar wij kijken primair naar wat het product bijdraagt aan de oplossing. Daarmee bouwen we aan een duurzame klantrelatie. Niet als leverancier, maar als kennispartner.”

 Betaald advies

“Met Transtecno Aandrijftechniek gaan we ook advies verkopen, waarmee we de klant willen ontzorgen. Er zit geen afnameverplichting aan vast, de klant betaalt voor het advies waarna hij vervolgens vrij is om ermee te doen wat hij wil.” Marcel gelooft sterk in het verkopen van kennis, iets dat ook prima kan bij een compacte organisatie en de samenwerking met Transtecno. “Met Transtecno Aandrijftechniek willen we niet de grootste worden, integendeel. Wij geloven in een duurzame relatie met onze klanten in de rol van kennispartner op het gebied van aandrijftechnieken. Daarbij bewaken we onze onafhankelijkheid en flexibiliteit. Ik geloof dat onze klanten daarmee op de lange termijn het meest geholpen zijn.”


  • Naam: Marcel Perdon
  • Functie: Directeur
  • Hobby’s: Verschillende sporten, vooral fietsen. Lekker koken en eten.
naar alle blogs

Transtecno Aandrijftechniek bv | Siliciumweg 32 | 3812 SX Amersfoort | +31 (0)33 204 7006 | info@transtecnoaandrijftechniek.nl
Transtecno Aandrijftechniek is een onderdeel van de Transtecno groep